Salarisadministratie

Een onderneming met personeel is genoodzaakt tot het voeren van een gedegen salarisadministratie, wat door alle wetten, regels en voorschriften geen eenvoudige zaak is. CAO’s, arbeidsrecht, sociale verzekeringswetten, arbowetgeving zijn van invloed op uw onderneming.

Wij kunnen voor u de volgende werkzaamheden verrichten:

  • periodiek verzorgen van loonstroken
  • verzorgen van de aangiftes loonbelasting
  • verzorgen loonjournaalposten
  • verzorgen van jaaropgaven voor medewerkers en Belastingdienst
  • verzorgen ziek- en herstelmeldingen
  • opstellen van arbeidscontracten