Jaarrekening

Een goede overzichtelijke jaarrekening is belangrijk voor u als ondernemer. Het biedt u helder en gestructureerd inzicht in de positie van uw onderneming. Op basis van de jaarrekening kunt u verantwoorde beslissingen nemen over de toekomst van uw onderneming.

Van Es Advies + Administratie is u als expert van dienst bij het professioneel samenstellen van uw jaarrekening. Onze werkzaamheden bestaan onder meer uit het verzamelen, verwerken en rubriceren van de benodigde gegevens. Waaruit wij vervolgens een samenvatting maken in de vorm van een jaarrekening.

Bij de jaarrekening ontvangt u van ons een nadere analyse van de financiële positie van uw onderneming en van de behaalde resultaten in vergelijking met de resultaten over de vorige periode. Zo wordt inzichtelijk op welke punten u (eventueel) de zaken kan verbeteren of aanpassen om uw ondernemersdoelstellingen te behalen.

Daarnaast vragen derden u steeds vaker om uw jaarrekening te overleggen om uw financiële positie te onderbouwen. Denkt u hierbij aan de bank als u een krediet wilt aanvragen, aan een nieuwe leverancier, een kredietverzekeraar of aan de Belastingdienst.